SFO-forældrerådet på Mårslet skole

SFO-forældrerådet er skolebestyrelsens samarbejdspartner i forhold til SFO.

Målet med SFO-forældrerådet er at etablere et stærkt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelse om børnenes hverdag i SFO’en, herunder sammenhæng til undervisningen.

Forældrerådet er en vigtig samarbejdspartner for såvel skolebestyrelse som skoleledelsen. Forældrerådet har indflydelse på kulturdannelsen i SFO’en og fællesskabet mellem medarbejdere, forældre og børn.

Forældrerepræsentanterne bidrager med perspektiver, idéer og tanker om SFOens virke. Denne dialog og sparring er vigtig for ledelse og skolebestyrelse i udviklingen af vores SFO. 

SFO-forældrerådet er sammensat af repræsentanter for forældre til børn i SFO,  og repræsentanter for medarbejdere og SFO-ledelsen.
Du kan læse samarbejdsaftalen med SFO-forældreråd og skolebestyrelsen her.