Træn skolevejen med dit barn

På kortet viser vi de skoleveje, som vi anbefaler til børnene. Husk: Øvelse gør mester, og det er en god ide, at du øver skolevejen sammen med dit barn. Obstrupvej er meget trafikeret om morgenen, så det er vigtigt at være opmærksom på trafikken og benytte sig af de overgange, hvor skolepatruljen passer på dit barn.

Skolepatrulje

Vores skolepatrulje hjælper børnene med at krydse vejen. Skolepatruljen består af elever fra 6. årgang, som arbejder frivilligt med at hjælpe de andre børn sikkert over vejen.

Vi har tre patruljeposter ved skolen – to på Obstrupvej og en på Testrupvej.

Mårslet Fællesråd har herudover etableret to voksenpatruljeposter i bymidten - én ved åen og én ved banelegemet. Der er altid brug for flere kræfter til at få Mårslet børnene sikkert til skole. Er du interesseret i at hjælpe, kontakt Mårslet Fællesråd.

Trafikkontaktperson på skolen:
Pædagogisk leder Kurt Iversen - kuiv@aarhus.dk

Trafik og parkering omkring skolen

Hvis det er nødvendigt, at du kører dit barn til skole, anbefaler vi, at du benytter dig af skolens parkeringsplads, der ligger i forbindelse med Mårslet MultiHal på Testrupvej. Du kan også benytte vores to Kys&Kør-pladser (den ene på Obstrupvej og den anden i forbindelse med hallens parkeringsplads).
I tidsrummet kl. 7.30 - 8.15 er det vigtigt, at du ikke bruger parkeringspladsen på Obstrupvej, som er for skolens personale. Det kan betyde, at personalet kommer for sent til undervisningen i dit barns klasse. 

Skolebus

Aarhus Kommune tilbyder gratis skolebuskørsel til elever ud fra to kriterier:

  • Farlig skolevej
  • Kilometermæssig hindring til distriktsskolen

Der er som udgangspunkt ikke farlig skolevej, hvis:

  • Der er fortov
  • Der er cykelsti
  • De farligste vejkryds er lysregulerede
  • Der er afmærkede fodgængerfelter

Antal kilometer til distriktsskole:

  • Eleven går i børnehaveklasse eller 1.-3. klassetrin og har min. 2½ km til skole
  • Eleven går i 4.-6. klassetrin og har min. 6 km til skole
  • Eleven går i 7.-9. klassetrin og har min. 7 km til skole

Er der plads i skolebussen er de ældre elever velkomne til at køre med. I Mårslet har vi en køreplan, der ligger fast i forhold til stoppesteder og køretidspunkter. Der findes to ruter i Mårslet, rute A og rute B. Kontakt venligst Mårslet Skole, hvis du har spørgsmål.

På hjemturen findes der ikke en kørerute. Rute A og rute B er slået sammen og ruten afhænger af, hvor børnene, der er med bussen bor. 

Bussen kører fra skolen: 

Mandag: 14.10 og 15.25

Tirsdag: 14.10 og 15.25

Onsdag 13.40

Torsdag 14.10 og 15.25

Fredag 13.40

For elever bosiddende i Brabrand tilbyder Aarhus Kommune også skolebuskørsel.

Se flere råd om at give dit barn en tryg tur med skolebussen.