Lån til sociale arrangementer

Både skolen og børnene sætter pris på, at du og andre forældre er med til at understøtte klassernes trivsel, fx ved at lave sociale arrangementer for klasserne eller årgangene. Du kan låne skolens lokaler til dette formål. Det kan være hjemkundskab, Flash, gymnastiksal, klasselokaler eller andre lokaler. 

Vi siger nej til lån af lokaler hvis

  • Udlån vil være til gene for den daglige drift
  • Det planlagte arrangement skønnes at belaste bygninger eller inventar
  • Andre brugere benytter lokalet
  • Det er til afholdelse af private arrangementer som f.eks fødselsdage og konfirmationer 

Udlån af gymnastiksalen og hallen skal foregå gennem TMG - link til booking: https://maarsletmultihal.dk/booking/. 

Nedenfor kan du læse vores procedurer og regler ved udlån.