Gå til hovedindhold

4.-6. klasse: Mellemtrinnet

På mellemtrinnet begynder børnene at løsrive sig fra forældre, lærere og andre voksne, og kammeraterne får en større betydning. I 4.-6. klasse handler din rolle som forælder blandt andet om at fastholde dit barns fokus på skolen.

 • Læs op

Indhold

  På mellemtrinnet fortsætter træningen af grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og matematik samtidig med, at eleverne i højere grad begynder at bruge disse færdigheder til at tilegne sig ny viden og lave deres egne produkter.
  Vi følger stadig elevernes læseudvikling og matematik-kundskaber tæt. Vi holder læse- og matematikkonferencer, hvor klassens lærere deltager sammen med vejledere og ledelse, og sammen drøfter vi progression for eleverne og hvilke tiltag, der måtte være behov for.

  Nye fag 

  På mellemtrinnet får eleverne nye fag: Det er svømning i 4. og 5. klasse og tysk og madkundskab fra 5. klasse. De praktisk-musiske fag - håndværk&design, musik, idræt og billedkunst - fylder meget på mellemtrinnet. Det kulminerer på 6. årgang, hvor fagene arbejder sammen om at lave en storslået musical, som eleverne opfører foran et stort publikum til vores skolefest.

  Trivsel og faglighed

  Klasselæreren er også på mellemtrinnet nøgleperson i børnenes skoleliv. Sammen med klasseteamet sørger klasselæreren for, at der bliver et balanceret fokus mellem trivsel, - det trygge, nære og velkendte for barnet -, og et mere udviklingsorienteret og fagligt fokus. Undervisningen bliver mere abstrakt, og børnene skal samarbejde og lære på nye måder.

  Alle klasser bliver undervist i skolens Fablab, vores "FabrikationsLaboratorium", hvor børnene øver sig i designprocesser og arbejder med teknologiforståelse og programmering.

  Giv slip og vær tæt på

  På mellemtrinnet begynder børnene at løsrive sig fra forældre, lærere og andre voksne, og kammeraterne får en større betydning. Det kan være en vanskelig overgang for børnene, og det er nødvendigt stadig at have fokus på børnenes trivsel og udvikling.

  For dig som forælder gælder det om at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med, at du ikke hjælper for meget.

   

   

  Sidst opdateret: 16. november 2023