Gå til hovedindhold

7.-9. klasse : Udskolingen

I udskolingen har vi som mål at lære dit barn at stå på egne ben. Vi arbejder med den unges faglige, sociale og personlige forudsætninger såsom modenhed, selvstændighed, robusthed og ansvarlighed. Som forælder skal du være opmærksom på, at skolen ikke bare kører af sig selv for de unge, og at dit barn fortsat har brug for daglige samtaler om stort og småt i forhold til skolen

Indhold

  7.-9. klasse 

  Også i udskolingen er elevernes trivsel, deltagelse og lyst til at lære vigtigt. 

  På 7. årgang får klasserne nye lærere, og de har i starten fokus på at skabe en stærk relation til de unge og fastholde en sund klassekultur. På 7. årgang har klasserne deres eget klasselokale.

  På 8. og 9. årgang arbejder de unge i faglige læringsmiljøer. Vi har lokaler indrettet til dansk, sprogfag og matematik ud over de traditionelle faglokaler. Eleverne har et stort fællesrum, som de bruger i pauserne og til fællessamlinger. De faglige læringsmiljøer bygger bro til det, de unge vil møde, når de starter på en ungdomsuddannelse. 

  Samarbejde, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning er væsentlige kompetencer som i særligt grad udvikles i vores udskoling.
  Vi lægger vægt på faglighed og tværfaglighed og arbejder ud fra et grundsyn om, at børn lærer forskelligt. 

  Nye fag 

  I udskolingen får eleverne en række nye fag: Fysik/kemi, geografi, biologi, samfundsfag og valgfag. Prøver og karakterer er en del af udskolingen, men vi prioriterer at give feedback på andre måder end karakterer. På 8. og 9.  årgang får de unge dog standpunktskarakterer to gange om året, som loven kræver.

  Vi har fokus på, at de unge fortsat skal have lyst til at gå i skole, lære og  deltage i både faglige og sociale fællesskaber. Vi involverer eleverne i at skabe den bedste udskoling, i klasserne og gennem vores elevråd.
  Vi har en varieret skoledag med forskellige undervisningsformer, læringsteknologier, bevægelse og ture ud af huset. Vi bruger byens kulturinstitutioner flittigt og samarbejder med ungdomsuddannelser og virksomheder.
  Særligt i forbindelse med projektopgaven, som også indgår i elevernes eksamen, øver de unge sig i at arbejde innovativt, undersøgende og eksperimenterende. 

  Udvekslingslejrskole med Sydtyskland

  På 8. årgang er eleverne på 9 dages udveksling med en skole i Winnenden i Sydtyskland. Eleverne bor privat, og vi tager til Winnenden i efteråret, og de tyske unge besøger os om foråret.

  Som forælder har du opgaven som vært, når dit barn deltager. Udvekslingen mellem Mårslet Skole og Lessing Gymnasium i Winnenden har varet i snart 40 år og en tradition, vi er stolte af. Udvekslingen giver de unge en oplevelse for livet, og ud over nye venskaber og sprogkundskaber, styrker turen de unges gå-på-mod og udsyn.

  Valgfag 

  I 7. klasse skal eleverne vælge et to-årigt obligatorisk valgfag. Vi tilbyder håndværk&design, musik og madkundskab. Elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse, tilbydes valgfaget Anderledes Idræt.

  På 9. årgang skal eleverne vælge mellem tre linjer: Kulturpiloterne, Banebryderne og Det gode liv. Linjerne vægter en innovativ og skabende tankegang, og projektopgaven er forankret i linjerne.

  Parat til en ungdomsuddannelse 

  I udskolingen arbejder vi hen imod, at de unge bliver parate til en  ungdomsuddannelse. Det gør vi i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vi laver forskellige indsatser, som rækker ud mod ungdomsuddannelserne: Vi har brobygningsforløb, hvor man besøger en ungdomsuddannelse, vi samarbejder med Aarhus Tech, er på virksomhedsbesøg og har gæstelærere fra forskellige erhverv. Som forælder kan du bidrage ved at fortælle om dit erhverv. 

  I december i 8. klasse skal lærerne lave en Uddannelsesparathedsvurdering - en UPV. Den omhandler dit barns faglige forudsætninger og dets personlige forudsætninger som modenhed, selvstændighed, robusthed, ansvarlighed, at kunne møde til tiden mv. UPVen skal bruges til at klarlægge, hvilke unge, der har brug for en særlig vejledning og indsats, så flest mulige bliver erklærede  uddannelsesparate efter 9. klasse. Du vil blive inddraget omkring dit eget barn, da din deltagelse har stor indflydelse på dit barns uddannelsesparathed.

  Seneste måling viser, at 98,6% af vores elever er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de har forladt Mårslet Skole.

  Din rolle som forælder i udskolingen

  I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Man skal øve sig for at lære, og det er ikke sjovt altid.

  Teenageårene kan være udfordrende tid for dit barn, hvor det måske er skoletræt og mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser.

  Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.

  Sidst opdateret: 16. november 2023