Gå til hovedindhold

Et godt samarbejde mellem skole og hjem

Som forældre er I de vigtigste voksne i jeres barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns trivsel, læring og udvikling, at vi har et godt samarbejde.

To giver hånd
 • Læs op

Indhold

  Sådan samarbejder vi

  I løbet af et skoleår vil vi samarbejde på forskellige måder. Målet er den gode  dialog, hvor vi er sammen om at understøtte dit barn fagligt og socialt.
  Nedenfor kan du finde eksempler på samarbejdsmåder, og du kan læse om kommunikationen mellem skole og hjem:

  Samarbejdet om dit barn

  Hvert år afholder dit barns klasseteam to skole-hjemsamtaler, hvor I taler om dit barns faglige, sociale og personlige udvikling med fokus på barnets potentialer og næste udviklingstrin.

  Efter behov afholder vi ekstra samtaler. Vi kan også invitere andre samarbejdspartnere med som fx PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, eller Socialforvaltningen, hvis skolen eller du som forælder beder om det.

  Samarbejdet om dit barns klasse

  Alle klasser afholder ét årligt forældremøde, hvor klassens forældre sammen med klasseteamet kan tale med hinanden om, hvad der rører sig i klassen.
  På forældremøder drøftes klassens sociale liv, og man vælger et klasseforældreråd, som typisk laver aktiviteter for børnene eller andet, som understøtter klassens fællesskab.

  På nogle årgange holdes tema-forældremøder omkring fx digital dannelse, social pejling og alkohol, eventuelt som et ekstra møde.

  Samarbejdet om skolen

  Samarbejdet med forældrene på skoleniveau foregår i skolebestyrelsen og i SFO-forældrerådet. Skolebestyrelsen består af syv forældre, to medarbejdere og to elever og skoleleder og viceskoleleder, som sammen sætter rammer om skolens virke gennem principper. Skolebestyrelsen har fx udarbejdet principper for lejrskoler, klassedannelse, skole-hjem-samarbejde med mere.

  SFO-forældrerådet refererer til skolebestyrelsen og er sparringspartner for ledelsen og bestyrelsen i forhold til SFO.

  Dialog mellem skole og hjem

  Dialogen om dit barn kan foregå på mange måder - på Aula, ansigt til ansigt, pr. telefon, på møder m.v.

  På Mårslet Skole har vi et ønske om, at man taler med den, en sag vedrører, altså at vi taler til og med hinanden og ikke om hinanden. Vi véd dog også, at det nogle gange kan være svært. Så er det helt i orden at bringe en tredie part ind, når blot vi er enige om, at det drejer sig om at få en situation belyst og gerne løst. Vi forventer, at vi selvfølgelig taler med hinanden i en ordentlig tone.

  Hvordan får jeg en samtale?

  Hvis du som forælder får behov for at tale med skolen, går du som udgangspunkt til det nærmeste personale, som sagen vedrører eller én, som kender dit barn godt, ofte klasselæreren eller klassepædagogen.

  Skulle du få en opfattelse af ikke at blive hørt og forstået, kan du tale med den pædagogiske leder for dit barns afdeling og eller skolelederen. 

  Hvornår kan du forvente svar fra os

  Vi bestræber os på at besvare mails hurtigst muligt og inden for et par dage.  Hvis ikke vi kan give et svar med det samme, vil du typisk først få en kvittering for, at din mail er læst. Samtidig informerer vi om, hvornår vi forventer at vende tilbage med et svar. Skulle du ikke have hørt fra os, er det hjælpsomt af dig, hvis du vil spørge på ny.

  Vi håber, du som forælder også vil tilstræbe at svare hurtigt på henvendelser fra os.

  Du er en vigtig rollemodel for dit barn

  Som rollemodel i dit barns liv har du en afgørende betydning for, hvordan dit barn tænker om og opfatter vores skole. Derfor forventer vi, at du altid taler pænt om elever, forældre og personale på skolen, når dit barn er i nærheden, og hjælper dit barn med at være nysgerrig og spørgende, hvis noget eller nogen går dit barn imod. Det har nemlig stor betydning for dit barns tilgang til vores  fællesskaber i skolen og dermed for børnenes trivsel.

  Du er altid velkommen til at kontakte skolen, hvis dit barn fortæller om noget, du synes lyder mærkeligt eller forkert, så du kan få en konstruktiv snak med både os og dit barn om det, og så vi kan skabe forandringer, hvis der er behov for det.