Hvis dit barn har særlige behov

Alle klasser er sammensat af en mangfoldig gruppe børn med forskellige forudsætninger for at deltage i klassens liv og læring. I mange klasser sidder et eller flere børn, der er udfordret af den ene eller den anden grund. Udfordringerne kan være midlertidige eller mere grundfæstede hos børnene. De kan komme til udtryk som vanskeligheder med bl.a. sprog, indlæring, adfærd, koncentration, socialt samværd og følelsesregulering. På Mårslet Skole arbejder vi med Skole for Alle. Skole for Alle er et program, der tilbyder lærere, pædagoger og ledelse et fælles fundament, en fælles redskabskasse og et arbejdsfællesskab til at skabe læringsmiljøer i klasserne, der er så tilpas rolige, trygge og strukturerede, at alle børne kan orientere sig, begå sig, trives og udvikle sig sammen med deres klassekammerater. Vi ønsker, at flest mulige pædagogiske indsatser bredes ud som fælles indsatser i klassen. Fx visuel støtte i form af dagsprogram, time-timer og skilte, spilleregler for frikvarterer og selvregulering. Vi arbejder med co-teaching for at styrke mulighed for differentieret undervisning og varieret undervisning. Vi arbejder også med individuelle indsatser i klassen, hvor enkelte børn guides og understøttes i klassen - det kan være vores enkelt-integrerede børn med autisme (børn i ABA) eller børn med udfordringer med koncentration eller fagligt. Endelig kan elever støttes uden for klassen individuelt eller på mindre hold i en afgrænset periode. Fx i forbindelse med et fagligt booster-forløb eller for at aflaste barnet.