Mårslet Skole er placeret centralt i Mårslet by omgivet af stisystemer. Det gør det nemt og sikkert for dit barn at færdes til og fra skole.

Vores vision og værdier er et pejlemærke i vores arbejde. Ordene LYST, LIV og LÆRING, som indgår i vores logo, skal fortælle, at de personlige, sociale og faglige kompetencer går hånd i hånd, og at vi har fokus på alle tre dele.

Vision

Mårslet Skoles vision er at danne fagligt og socialt kompetente børn, der er nysgerrige, og som har lyst til liv og læring.

Værdigrundlag

Lyst

Børn er født med en umiddelbar lyst til at lære. En lyst, som vi på Mårslet Skole møder med engagerede og troværdige voksne, der interesserer sig for børnenes verden og gør sig umage med at forstå den. Tillid, tryghed og omsorg er nøgleord i vores arbejde. Det giver trivsel og arbejdsglæde hos både børn og voksne.

Liv

Oplevelsen af at høre til er afgørende for et godt liv. På Mårslet Skole lærer vi børnene at skabe positive relationer og indgå i mange forskellige fællesskaber, så de kan begå sig i en foranderlig verden. Børnene lærer at kommunikere deres behov, tanker og følelser og at forstå og respektere andres. Nøgleord er empati, tolerance og selvværd. Alt dette giver en følelse af at være en del af en helhed, én skole, vores skole.

Læring

Mårslet Skole danner kompetente unge mennesker, der er bevidste om egne styrker og kvaliteter. Vi vægter faglighed højt, og den viden eleverne tilegner sig, skal kunne bruges i et foranderligt samfund. Mårslet Skole ruster eleverne til det 21. århundrede. Kernekompetencer er samarbejde, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning.