Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om skolebestyrelsen på Mårslet Skole. Du kan læse, hvilke kompetencer og opgaver en skolebestyrelse har. Du kan finde principper for skolens virke, fx klassesammenlægninger og lejrskoler. Endelig kan du finde referater fra vores skolebestyrelsesmøder.

 • Læs op

Indhold

  På Mårslet Skole har vi tradition for et stort engagement i forældrekredsen. Skolebestyrelsens arbejde er vigtigt for skolen og en vej til at få indflydelse på skolens dagligdag.

  Skolebestyrelsen på Mårslet Skole består af syv forældrevalgte medlemmer, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Skolelederen og viceskolelederen deltager som bestyrelsens sekretærer.

  Skolebestyrelsen er en del af skolens ledelse og fastsætter principper for skolens virksomhed. Skolebestyrelsen godkender skolens budget.

  På Mårslet Skole samarbejder bestyrelsen med de øvrige forældre gennem forældresamarbejde i deres egne børns klasser, ved kontakt til andre klasseforædreråd og gennem dialogmøder. Desuden stiller bestyrelsen op til arrangementer som Åbent Hus for nye forældre, forældremøder med særlige temaer m.v.

  Der er nyvalg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen hvert 2. år, hvor henholdsvis 3 og 4 forældre er på valg.

  Skolebestyrelsen 2023/2024

  Velkommen til Forældrerådet - håndsrækning til klasseforældreråd

  2023-2024

  2022-2023

  2021-2022

  2020-2021

  2019-2020

  2018-2019

  2017-2018

  2016-2017

  2015-2016

  Skolebestyrelsen formål

  Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

  Skolebestyrelsen skal bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

  Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

  Skolebestyrelsens kompetence

  Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

  • At føre tilsyn med skolens virksomhed
  • At fastsætte principper for skolens virksomhed
  • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
  • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
  • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
  • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
  • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
  • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
  • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
  • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
  • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

  Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af skolens budget. Skolelederen administrerer anvendelsen af skolens budget inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

  Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

  Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet. 

   

  Under udarbejdelse!